สภาพการใช้งาน

สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำสะอาด หรือ ของเหลวอื่นๆที่คล้ายกับน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์  และทางเคมี  เหมาะสำหรับน้ำประปาในครัวเรือนขนาดเล็ก  ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ  ระบบเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก หรือ อุปกรณ์เสริม  เป็นต้น

เครื่องปั๊มน้ำ

เครื่องปั๊มจะทำงานช้า 3 วินาที หลังจากเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ เพื่อป้องกันอันตรายจากประกายไฟ ในกรณีไม่มีน้ำอยู่ภายในตัวปั๊มเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเป็นเวลา  6 นาที ทั้งนี้สวิตซ์อัตโนมัติยังใช้ควบคุมน้ำไหลช้า ถ้าปั๊มน้ำไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน ควรคำนึงถึงความปลอดภัย

 

เครื่องปั๊มจะทำงานอัตโนมัติ  10 วินาที ทุกๆ 72 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยป้องกันการแข็งตัวในสภาวะอุณหภูมิต่ำโดยเริ่ม ทำงานอัตโนมัติและควบคุมการหยุดของปั๊ม อุณหภูมิน้ำควรอยู่ที่  4℃ และ 60℃

 

จอภาพผลึกเหลว หรือ จอ LCD (LCD Liquid Crystal Display) ใช้ตั้งค่าแรงดันด้วยสวิตซ์เปิด-ปิด ในการควบคุมการทำงานของเครื่อง

มอเตอร์

ตลับลูกปืน C&U
มอเตอร์ลวดทองแดง
ป้องกันความร้อนภายในตัวเครื่อง สำหรับมอเตอร์เฟสเดียว
ระดับฉนวน  F
ระดับการป้องกัน  IPX 4
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด  +40℃