สภาพการใช้งาน

เพลาปั๊มที่มีความยืดหยุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปาในครัวเรือน  งานเพาะปลูก  อาทิเช่น  งานชลประทานขนาดเล็กที่ใช้น้ำไม่มาก

ลักษณะการทำงานของปั๊ม

ปั๊มดูดเท่ากับความยาวของท่อ  สามารถใช้แทนปั๊มผิวดินและปั๊มบาดาล
– ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของปั๊ม 42 มิลลิเมตร สามารถใช้กับบ่อ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 50 มิลลิเมตร
– ในขณะที่ปั๊มหยุดการทำงาน ภายในตัวปั๊มจะไม่มีน้ำอยู่ภายในเครื่องและท่อ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย