สภาพการใช้งาน

ใช้กระบวนการกรองและการถ่ายโอนระบบน้ำประปา และเพิ่มแรงดันในท่อหลัก เพิ่มแรงดันในงานอุตสาหกรรม  อาทิเช่น  ระบบน้ำ และ ระบบทำความสะอาดน้ำประปาในงานอุตสาหกรรม  อาทิเช่น หม้อไอน้ำระบบทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ  ส่งผ่านกรดของแสง และ ของเหลวที่เป็นด่างการบำบัดน้ำ ระบบการกลั่นเครื่องสกัด  และสระว่ายน้ำ ระบบชลประทานการเกษตร อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทางการแพทย์และการกำจัดของเสีย  เป็นต้น

เครื่องปั๊มน้ำ

มอเตอร์  IE 2  หรือ เลือกใช้มอเตอร์  IE 3
พัดลมระบายความร้อน
ระดับการป้องกัน  IP55
ระดับฉนวน  F

มอเตอร์

น้ำที่ไม่ประกอบด้วยของแข็งขนาดเล็กหรือไฟเบอร์
อุณหภูมิของเหลว  -15 ℃   ̴  + 80℃
อัตราการไหล  0.7 – 132 m3/h
ระดับเฮด 9 –  58 m
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด  -15℃    ̴ + 40℃
การทำงานสูงสุด   33  บาร์
ระดับความสูง  1,000  เมตร