สภาพการใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ในการหมุนเวียนและสูบจ่ายน้ำสะอาด น้ำประปา & การชลประทาน น้ำหมุนเวียนในระบบเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปั๊มน้ำ

สูบน้ำถึง 220 m3/h
ปริมาณความสูงถึง 95 เมตร
อุณหภูมิของเหลว
มาตรฐาน  -10℃  ถึง   85 ℃
แรงดันการทำงานสูงสุด  12 บาร์ (PN12)
การหมุนทวนเข็มนาฬิกา หันหน้าเข้าทางดูดของปั๊ม
ใบพัด : AISI304/HT200
แมคานิคอล ซีล  DIN 24960
หล่อลื่นโดยการหมุนเวียนของเหลวภายในปั๊ม

มอเตอร์

โครงสร้างปิด  ระบายอากาศภายนอก
ระดับฉนวน  F
ระดับป้องกัน  IP54
ประสิทธิภาพในการทำงาน CEI 2-3 (IEC 34.1)
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด  +40℃
ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินอัตรา